La caça o la pesca son dues afeccions pràcticament professionals que requereixen coneixement, experiència, bon equipament i una bona assegurança per disposar de la màxima protecció.

CAÇA
Cobertures bàsiques:
Per danys corporals que es puguin causar involuntàriament a terceres persones durant l’activitat de caça.
 • Indemnitzacions.
 • Despeses sanitàries.
 • Defensa jurídica.
Cobertures opcionals:
Durant l’activitat de caça, incloent l’utilització de gos:
 • Danys que pogués ocasionar el gos.
 • Danys amb armes de foc en tir al blanc, tir al plat o tir al colomí.
 • Danys netejant l’arma.
 • Danys derivats de provocar involuntàriament un incendi o explosió.
 • Danys accidentals del propi assegurat: mort, invalidesa o despeses sanitàries.
 • Robatori de l’arma.
PESCA
 • Indemnitzacions i despeses sanitàries per danys corporals o materials a tercers practicant pesca de superfície.
 • Defensa jurídica.
 • Danys accidentals del propi assegurat: mort, invalidesa o assistència sanitària.
TOT AIXÒ HO TÉ EL MONTEPIO PER A TU.