Un establiment comercial o una empresa estan exposats a nombroses situacions de risc que, a més, poden comportar importants pèrdues econòmiques. No es pot deixar res a l’atzar.

COMERÇ
Principals cobertures:
   • Danys materials per incendi, fum, explosió, impactes, fenòmens elèctrics o acció de l'aigua.
   • Despeses derivades de sinistres coberts per la pòliça (desenrunaments, neteja, etc.).
   • Trencament de vidres, rètols, marbres, metacrilats i mercaderies exposades.
   • Robatori, vandalisme, despeses de neteja, danys per intent de robatori, expoliació de béns de clients i empleats en l'interior del negoci.
   • Responsabilitat civil d'indemnitzar a terceres persones.
Cobertures opcionals:
   • Avaries de maquinària i equips.
   • 
Pèrdues derivades d'un sinistre cobert per la pòliça.

INDÚSTRIA
Principals cobertures:
   • Robatori.
   • Les teves mercaderies durant el transport.
   • La teva responsabilitat civil davant dels productes i serveis fabricats.
Cobertures opcionals:
   • Edificis, maquinària, equips, mobiliari.
   • Pèrdues derivades d'un sinistre.
   • Robatoris.
   • Avaries de maquinària o equips electrònics.

Explica'ns el seu cas i t'aconsellarem les millors opcions que tens a la teva disposició. També ens ocuparem de tots els tràmits que calgui fer amb la companyia un cop contractada l'assegurança.

TOT AIXÒ HO FA EL MONTEPIO PER TU, ESTUDIANT EL CAS CONCRET DE LA TEVA EMPRESA.