Quan un ésser estimat ens deixa, a banda del dol per la pèrdua, s’ha de fer front a les gestions i el cost del sepeli que pot fluctuar entre 3.000 i 5.000 €.

Una assegurança de decessos cobreix els tràmits i el cost de tots els serveis relacionats amb el funeral.

Al nostre país hi ha una llarga tradició i 6 de cada 10 sepelis estan coberts per una Assegurança perquè la majoria de la gent vol estalviar preocupacions a la família quan arribi el moment.

SERVEIS COBERTS:

  • Fèretre, sala de tanatori, flors, funeral, gestió de documents, trasllat al cementiri, enterrament o incineració.

AVANTATGES:

  • Només amb una trucada, els familiars diposaran de l’atenció i servei integral, evitant enrenous.
  • Flexibilitat en la forma de pagament: anual, semestral, trimestral, bimestral o mensual.

                                                TOT AIXÒ HO FA EL MONTEPIO PER A TU.