Si tens un gos o un gat, segur que el cuides amb molt afecte perquè no li falti de res. Però a vegades pot patir situacions imprevistes que resolen les Assegurances per a Mascotes.

ASSEGURANCES PER A GATS O GOSSOS
Cobertures:
 • Indemnització per mort derivada d’accident.
 • Despeses de sacrifici i eliminació de restes derivats d’accident.
 • Robatori (80% del valor declarat de l’animal).
 • Pèrdua.
 • Assistència telefònica especialitzada per assessorament de tota mena sobre mascotes: guarderies, hotels, menjar a domicili, tràmits Administació, Assistència Jurídica, transport.
 • Responsabilitat civil per danys a tercers.
 • Defensa Jurídica o Fiances.
 • Trasllat o estada en residència per malaltia o hospitalització del propietari.
 • Assistència veterinària derivada d’accident o malaltia.
 • Intervenció quirúrgica per malaltia o accident.
 • Despeses d’enterrament o incineració per accident.
 • Trasllat de l’animal per avaria o accident lleu del vehicle.
 
TOT AIXÒ HO TÉ EL MONTEPIO PER AL TEU GOS O EL TEU GAT.