Podeu escollir la fórmula que desitgeu, perquè quan arribi el moment disposeu de reserves.

Tant els plans de pensions com els de jubilació i estalvi són diferents fórmules d'estalvi que us permeten disposar d'una quantitat de diners en el moment que vosaltres decidiu. Un complement necessari al sistema públic de pensions, per gaudir d'una vellesa amb confort i seguretat.

Des de recuperar quan vulguis els diners estalviats fins a disposar d'una quantitat mensual a partir del moment de la teva jubilació. Amb risc o sense. Tú esculls la fórmula.

7 CONSELLS PER A ESCOLLIR UN PLA DE PENSIONS

1 - Fer-te un Pla de Pensions és necessari tenint en compte l'opinió dels Experts i previsions sobre el futur de l'actual Sistema Públic de Pensions. Trobaràs molta informació referent a això.
2 - Es recomena començar-lo junt amb la primera feina. Com més aviat comencis, seran menors les quantitats a ingressar i tindràs més anys per estalviar i perquè els gestors en puguin obtenir una major rentabilitat.
3 - Per escollir el tipus de Pla de Pensions has de tenir en compte que la inversió en renda fixa té una rendabilitat més baixa però també més segura, mentre que la inversió en renda variable (borsa) és més arriscada però pot aconseguir major rendabilitat. Cal que la rendabilitat anual sigui més alta que la inflació. Has d'informar-te sobre l'historial del Pla de Pensions que subscriuràs. 
4 - Els diners del  Pla de Pensions es poden recuperar en el moment de la jubilació o abans (en cas d'incapacitat o defunció -per als hereus-). També es poden cobrar avançadament per atur prolongat, malaltia greu, desnonament de la vivenda habitual o haver complert 10 anys des de la primera aportació.
5 - És més recomenable aportar periòdicament (mensual o trimestralment) que no anualment (a final d'any) perquè permet anar neutralitzant els moviments dels mercats financers on estan invertits els diners.
6 - Els Plans de Pensions tenen reducció en la base imponible de l'Impost de la Renda. Una vegada jubilat hauràs de pagar pel diners rescatats com a Rendiment del Treball, tanmateix si difereixes l'impost durant 20 o 30 anys obtindràs una fiscalitat força avantatjosa.
7 - La planificació de la jubilació varia perquè cada persona té uns desitjos, objectius i circumstàncies particulars i, per tant, té unes necessitats de rendes diferents. En funció del que ens calgui per mantenir el nivell de vida durant la jubilació (que segurament serà més que la pensió de la Seguretat Social) i tenint en compte la capacitat d'estalvi que tinguem, cada Pla de Pensions s'haurà d'ajustar a cada Persona.

TOT AIXÒ HO FA EL MONTEPIO PER TU. T'ASSESSOREM I TU ESCULLS.